Δεν υπάρχει δημοσίευση περί Ελλάδας που να μη διεκτραγωδεί την «ελληνική ασωτία», την ανακρίβεια των στατιστικών μας, τη σπατάλη, τη διαφθορά του συστήματός μας.